1e Hulp Bij Storingen


Benieuwd of u zelf CV-storingen of problemen verwarming / geen warm water kunt verhelpen en hoe u ze kunt voorkomen? Lees dan snel verder voor onze oplossingen en tips om storingen te voorkomen!

Tips om storingen te voorkomen

Niemand wil in een koud huis thuis komen of onder een koude douche staan omdat er geen warm water is. Om het risico hierop zoveel mogelijk de verminderen zijn dit onze tips om storingen te voorkomen.

Jaarlijks Onderhoud Erkend Installateur

De grootste oorzaak van storingen ligt in het feit dat er geen jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd. Op het moment dat er goed en deugdelijk onderhoud wordt uitgevoerd, conform de voorschriften van de fabrikant, werkt dit preventief om tussentijdse storingen te voorkomen.

Laat dan ook jaarlijks onderhoud uitvoeren door een erkend installateur.

Heeft u geen warm water of worden de radiatoren / vloerverwarming niet warm controleer dan eerst onderstaande zaken:

– Is de ingestelde temperatuur hoger dan de aangegeven ruimtetemperatuur op de thermostaat?
– Geeft het toestel of de thermostaat een foutcode (bijv. F of E gevolgd door een cijfer)? Zo ja, noteer deze code en reset de CV-ketel.
– Check of het toestel stroom heeft
– Indien aanwezig, werkt het gasfornuis? Zo nee, staat de gaskraan open?
– Indien aanwezig, brand de waakvlam?
– Controleer of de radiatorkranen in ruimte waar de thermostaat hangt open staan
– Sluit druppelende (warm)waterkranen
– Controleer de waterdruk is deze min. 1,5 Bar? Zo nee, moet u bijvullen.

Biedt geen van bovenstaande opties een oplossing neem dan contact met ons op!

Bij vermoeden gaslekkage volg onderstaande instructie:
– Gebruik geen vuur! Ook geen sigaretten, wierook of kaarsjes aansteken.
– Wees voorzichtig met elektriciteit ook met het gebruik van telefoon of zaklamp.
– Open deuren en ramen. Zo kan gas uit de ruimte ontsnappen.
– Sluit de gaskraan. Als de uiteinden haaks op de leiding staan, is hij dicht.
– Ga naar buiten.
– Bel het nationale storingsnummer gas en stroom: 0800-9009.
– De melding komt terecht bij de netbeheerder, die maatregelen zal treffen.

Bel 112 als je de situatie als acuut ervaart!