Gasketelwet


Wijziging tarieven en Gasketelwet

Per 1 April 2023 heeft de overheid de Gasketelwet geïntroduceerd welke verplicht dat alleen een erkend en gecertificeerd installateur werkzaamheden aan gas verwarmingsinstallaties mag uitvoeren.

Deze verplichting zorgt ervoor dat wij gecertificeerd moeten voor de BRL 6000-25. Voor het behalen van deze certificering en om deze te behouden worden forse kosten per jaar in rekening gebracht door de certificerende instellingen. 

Daarnaast zijn wij tijdens het uitvoeren van het onderhoud extra tijd kwijt omdat we meer informatie en resultaten van uitgebreidere metingen moeten vastleggen over uw installatie.

Vanwege deze verplichting en de bijbehorende kosten zullen wij een toeslag gaan rekenen van

€ 15,00 inclusief BTW per bezoek. Deze wordt apart op onze factuur vermeld.

Onderdeel van de verplichte jaarlijkse audit die door de certificeringsinstantie zal worden uitgevoerd is tevens een controle op uitgevoerde werkzaamheden.

Gevolg hiervan kan zijn dat u door de certificeringsinstantie benaderd kunt worden voor een audit op door ons uitgevoerde werkzaamheden / onderhoud aan uw verwarmingsinstallatie. 

Hiervoor zijn wij dan ook verplicht om de certificeringsinstantie jaarlijks een overzicht te sturen van door ons uitgevoerde werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen met daarbij tevens de NAW-gegevens vermeld.

Door naar aanleiding van deze brief onderhoud in te plannen of werkzaamheden door ons uit te laten voeren aan gasverbrandingstoestellen gaat u automatisch akkoord met het feit dat wij uw NAW gegeven mogen delen met de certificeringsinstantie.

Indien u hierdoor geen gebruik meer wilt maken van onze diensten en service hebben wij daar begrip voor.