Onze Werkwijze


Wouters Klimaat Service is ontstaan vanuit de gedachte dat iedere installatie uniek is en service en onderhoud op maat nodig heeft. Wij hanteren dan ook specifieke aandachtspunten gericht op uw situatie. Wij staan voor een persoonlijke benadering waarbij u als klant centraal staat en kwaliteit mag verwachten. Omdat wij een klein bedrijf zijn, hebben we niet de mogelijkheid een 24-uurs service te bieden en continu bereikbaar te zijn.

Waarom dan toch kiezen voor Wouters Klimaat Service?
Onze visie is dat de kans op storingen minimaal is op het moment dat het onderhoud met de juiste zorg, aandacht en kennis wordt uitgevoerd. Dit blijkt ook uit de praktijk. Mocht zich echter toch een storing voordoen zullen we u niet in de kou laten zitten, al kan het dan voorkomen dat we niet dezelfde dag maar de volgende dag langskomen.

Benieuwd wat u zelf kunt doen om storingen te voorkomen of te verhelpen? Lees dan verder voor onze 1e hulp bij storingen.

Onze specifieke aandachtspunten bij het onderhoud:
– Onderhoud voeren wij uit conform de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant
– Pakkingen controleren en verdroogde of gescheurde pakkingen zullen vervangen worden
– Controleren of de rookgasafvoer en luchttoevoer deugdelijk zijn bevestigd, conform de wettelijke voorschriften
– Condens afvoer tot de 1e sifon controleren op een goede doorstroming. Waar nodig zullen we deze reinigen
– Reinigen van de warmtewisselaar

Specifiek voor Heteluchtverwarming:
– WTW unit inspecteren op vervuiling van de ventilatoren en kruiswisselaar. Deze zullen we wanneer nodig reinigen
– Bij aanwezigheid van een MIT regeling zullen we controleren of de kleppen soepel lopen en de motor naar behoren functioneert

Zo bent u verzekerd van een veilige en deugdelijke installatie met een minimale kans op storingen!

Wat verwachten we van u:
– Ruime werkplek bij de installatie om vrij en veilig te kunnen werken
Specifiek voor Heteluchtverwarming:
– Mogelijkheid om de kruiswisselaar van de WTW unit te spoelen in de badkamer

Voorbehoud Acceptatie:
Indien tijdens het eerste onderhoudsbezoek blijkt dat de installatie niet aan de wettelijke
voorschriften voldoet zullen we aangeven welke maatregelen moeten worden getroffen. Op het
moment dat u deze maatregelen niet wilt treffen, zullen wij de installatie niet goedkeuren en komt
deze niet in aanmerking voor een onderhoudscontract.
Eventueel benodigde kosten van materiaal en onderdelen zullen worden doorberekend evenals
extra arbeidstijd conform de actuele tarieven zoals vermeld op deze website.

Klik hier voor onze tarieven

Wilt u direct een Service Abonnement afsluiten, klik dan op onderstaande button.

[caldera_form_modal id=”CF598ee56dcff28″ type=”button”]Aanvraag Onderhoud Abonnement [/caldera_form_modal]

Op al onze Service Abonnementen en (vervangings)werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing:

Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden Installatiewerk Wouters Klimaat Service.

Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden Onderhoud- Serviceabonnementen